Föreläsingar

Erbjuder föreläsningar för föreningar, organisationer, kommuner och övriga. 

AKK
Alternativ och kompletterande kommunikation, AKK, är ett samlingsnamn för olika kommunikationssätt mellan människor. AKK ger oss i omgivningen och barn, elever samt vuxenstuderande i behov av kommunikationsstöd möjligheten att förstå varandra, uttrycka våra känslor, åsikter och tankar.

Karlstadmodellen 

Rätten för alla att få lära, utveckla och använda språk är det centrala i Karlstadmodellen. Visionen är ett gott liv med respekt, delaktighet och lika värde.

LSS lagen 
LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till personer med funktionshinder.