"Om alla mina möjligheter togs ifrån mig med ett undantag, skulle jag välja att behålla styrkan av att kunna kommunicera, för med den skulle jag kunna återvinna resten"
Daniel Webster (1782-1852)

Precis så här tänker jag!

Förutom att tecken fungerera för att underlätta kommunikation kan de även användas som vertyg för att stimulera språkinlärning. Språkinlärningen blir mer effektivt när omgivningen både talar och tecknar. Genom att använda tecken både hör, ser och känner personen språket.