17. aug, 2020

Ideellt arbete

Jag har under många år engagerad mig i idiellt arbete ja stort sett större delen av mitt liv. Det ger mig mycket tillbaka. Träffar massor av härliga människor som har samma intresse som mig. Mitt tips till dig börja engagera dig i en förening eller organisation. Du lär dig mer än att driva dina frågor själv. Har varit politik aktiv i många år men sedan 2008 la jag det på hyllan och bestämde mig att nu lägger jag min själ i funkisrörelsen, funktionsrätt organisationer, funktionshinder föreningar med mera. Ordet handikapp använder jag inte längre det har jag lämnat över till golfförbundet som sysslar med handikapp. Många undar säker vad jag är engagerad i för föreningar? Har varit engagerad i politik, scoutrörelsen, lokalförening, Studieförbundet vuxenskolan, bostadsrättsförening med mera.

Nu är jag engagerad i FUB lokalt Västerås, Länsförbund FUB Västmanland (FUB är en intresseorganisation som arbetar för att barn, ungdomar och vuxna med intellektuell funktionsnedsättning ska kunna leva ett gott liv) VIP Föreningen är ansluten till Schizofreniförbundet. Föreningen vänder sig i första hand till familjer där någon närstående drabbats av schizofreni eller liknande psykoser. Funktionsrätt Västerås är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för föreningar för personer med funktionsnedsättningar inom Västerås Stad. Lilla Skälby 1 min bostadsrättsförening som jag bott sedan 23 år tillbaka. Är såklart engagerad i min dotter och hennes nätverk. Sitter med i olika samverkans möten med regionen, Västerås Stad och Arvsfondprojeket "
Gott liv som äldre - aktiviteter och boende för personer med IF"