17. feb, 2017

Alla personer är utvecklingsbara!

Har många spännade jobb just nu. Sedan 1 oktober jobbar jag 50% som vikarierande verksamhetsutvecklare på Studieförbundet vuxenskolan inom funktionsnedsättning. Eftersom jag har lite mera tid nu i mitt nya liv funkade det bra att hoppa in när mina kunskaper efterfrågades. Mycket har jag gjort sedan sist möten utbildning handledning och nätverk. Nätverksmöte för Moa vi har stämt av lite allt flyter på utom en diskmaskin som strejkar. Varit på en härlig kryssning som innehåll mycket skaldjursplatå, bubbel, Magnus Carlsson på scen, extra god frukost, SPA och inköp av skumpa. Moa  har haft besök av bästa familjen och jag har fått krama Herman några dagar. Under dom senaste veckorna har jag hört så mycket om personer som inte får sina behov tillgodosedda. Så här står det i lagen om lSS målgrupp.
I rätten till ett gott och självständigt liv ingår till exempel att du ska ha möjlighet att arbeta, studera eller ha någon annan meningsfull sysselsättning. Du ska också kunna vara med i samhällslivet och till exempel kunna ta del av kultur- och fritidsutbud på samma villkor som alla andra. När man läser denna text så stämmer det inte för många som ligger inom lSS målgrupp. hur ska dom kunna utvecklas när det är brist på personal. Varit några dagar på Sveriges framsida om ni inte känner till så sträcker den sig från Strömstad - Helsingborg. När jag ändå var på plats så blev det skaldjur. Nu ska det bli några lugna veckor framöver har bara ett par årsmöten att avverka först.