15. nov, 2015

Ett annorlunda föräldraskap!

Har varit på konferens med på Expectrum i Västerås med RBU. Många spännande föreläsare och många intressanta ämnen. Hur får man parrelationen att fungera? Det har jag misslyckats med men jag trivs med min singelrelation. Min favorit psykolog Christina Renlund berättade om syskon berättelse, tankar och känslor. Rättigheter och möjligheter fick vi information från RBU förbundsjurist. Försäkringskassan pratade om en väg in och en enklare vardag för föräldrar i framtiden. RBU Stockholm län berättade om att kunna påverka när politiska beslut är tagna. Släppa taget! berättade en förälder om. Vem vill bo med någon som man inte delar samma intresse eller värderingar med? Vem vill inte vara med och besluta om vem som ska hjälpa dig med personlig hyigen och vara en coach i ditt liv? Därför vill jag jobba för det individuella stödet.