26. jan, 2015

Föreläsning

På torsdag 29 januari är det dags för föreläsningen i Västerås!
Rätten för alla att få lära, utveckla och använda språk är det centrala i Karlstadmodellen.
Visionen är att främja ett gott liv för den enskilde med respekt, delaktighet och lika värde och ett mer humant samhälle för oss alla.

Kommer att visa en film om Introduktion Karlstadmodellen.

Vad är det som alla vet om Karlstadmodellen?
- de som inte vet
- de som tror på andra
som inte vet

Information om Steget Före!