12. aug, 2014

Mitt Val

Idag har jag blivit intervjuad av Radio Västmanland. Studieförbundet Vuxenskolan, Klippan gjorde en ansökan till Allmäna Arvsfonden medel beviljade.
Nu är studiecirklar igång i hela landet. 28 augusti startar vi en grupp till i Västerås.

8 av 10 röstar inte
Studier har visat att åtta av tio personer med intellektuell funktionsnedsättning väljer att inte rösta (siffror från 1998). Det är ett demokratiskt problem för det svenska samhället.

Personer med intellektuell funktionsnedsättning  har inte ett mindre intresse av samhällsfrågor än andra. Många är beroende av olika insatser från samhället och deras åsikt är viktig och betydelsefull.

Att rösta – en demokratisk rättighet

http://www.sv.se/sv/Underwebbar-projekt/Mitt-val/